Vēlies citiem pavēstīt, kas notiek tavā apkārtnē? Raksti uz aktualitates.lv   !!!

Jaunumi

Joomla! - dzinējs dinamiskā satura portālam
 • Ciblas jaunieši no ziemas atvadījās slidojot

  Šodien, 20. martā, Ciblas vidusskolas slidotavā notika novada jauniešu ātrslidošanas sacensības, ko organizēja Ciblas novada jauniešu centrs „IMPULSS” un Ciblas vidusskola. Skolas audzēkņi ātrslidošanas sacensībās piedalījās ar lielu prieku.

  Sacensību dalībnieki tika dalīti divās grupās: 7. 9. klases audzēkņi, 10. – 12. kl. audzēkņi Atsevišķi starti bija zēniem un meitenēm. Kopumā uz ledus celiņa izgāja 13 Ciblas vidusskolas audzēkņi.

  Slidas un citu inventāru sacensībām nodrošināja skola.

  Ideja par šāda pasākuma rīkošanu Ciblas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistam Aldim Tihovskim radās negaidīti – skatoties olimpisko šorttreku.

 • Par veselības veicināšanas projektu Ciblas novadā

  Ciblas novadā kopš 2017. gada jūlija norisinās dažādas aktivitātes projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

  Projekts tiek finansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  ietvaros.

  2017. gada sešos mēnešos īstenoti 6 veselības veicināšanas pasākumi. Bet no šī gada sākumā jau realizētas 4 aktivitātes.

 • Blontos pasta nodaļas darbības modeli pieskaņo pieprasījumam

  No 2018. gada 16. aprīļa VAS „Latvijas Pasts” maina Blontu pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku. Iemesls – zemais pasta pakalpojumu pieprasījums.

  Pasta nodaļas darbības modelis tiks pielāgots iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Blontos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.8 līdz 9 tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Domes namā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

  „Latvijas Pasts” pārstāve Vineta Danielsone skaidro:

 • Reģionos darbu uzsākuši reemigrācijas koordinatori

  Pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) jaunai politikas iniciatīvai, 2018. gadā Latvijā ir uzsākts pilotprojekts "Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai", kura īstenošanā iesaistīti visi plānošanas reģioni.

  Projekta galvenā prioritāte būs ģimenes ar bērniem, kuras noteiktā brīdī ir izvēles priekšā – atgriezties “mājās” vai iesakņoties uz dzīvi ārvalstīs, līdz ar bērnu skolas gaitu sākšanos. Tāpat prioritāte būs arī jaunieši. Zināma atbalsta politika tiks sniegta arī iekšzemes reemigrantiem, kas mainījuši savu dzīvesvietu no viena plānošanas reģiona uz citu, taču plāno atgriezties sākotnējā dzīves vietā kā pastāvīgajā dzīves vietā. Tiesa, noteikti vairāki novadi, uz kuriem šī iniciatīva neattiecas, lielākoties Pierīgas teritorijās.

 • Paziņojums par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

  Ciblas novada dome 2017. gada 23. novembrī pieņēma lēmumu Nr.15., 14 § „Par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.

  Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

 • Pašvaldība cildina novada uzņēmējus un zemniekus

  17.martā notika tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle.

  Tajā dažādās nominācijās tika godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki – lielākie nodokļu maksātāji un lielākie darba devēji SIA „Solo un partneri”, SIA „Riko Ri”, SIA „Blonti”, zemnieku saimniecības „Ezerlīči” un „Lapegles 2”, SIA „Dimants AR”, SIA „Staupine” un SIA „Wild”.

  Lielākie darba devēji apbalvošanai izvirzīja vairākus savus darbiniekus, kas tika apbalvoti par ilggadēju darbu vienā uzņēmumā: Nadežda Klecko, Imants Krušanovs, Vilis Krušanovs un Ēriks Gagarins.

   

 • Par traktortehnikas ikgadējo apskati

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

  Par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

  2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ciblas novadā:

 • Ciblas novadā tiks demonstrētas filmas

  Šomēnes arī Ciblas novadā skatītājiem būs iespēja noskatīties jaunās filmas no programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”.

  Blontu Tautas namā:Paradīze ‘89” – 23. martā plkst. 18.00, „Turpinājums” – 30. martā plkst. 18.00.

  Ciblas Tautas namā:Paradīze ‘89” – 22. martā plkst. 18.00, „Turpinājums” – 27. martā plkst. 18.00.

  Biļetes cena – 2 eiro.

 • Sniegotie autoceļi siltā laikā var kļūt slideni

  Gaisa temperatūrai Latvijā pakāpeniski paaugstinoties virs nulles, reģionālie un vietēji autoceļi, kuru uzturēšanas klase pieļauj piebraukta sniega kārtu (C un D uzturēšanas klase), dienas laikā kūstot, bet naktī piesalstot, var kļūt slideni. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) veic autoceļu uzturēšanas klasei atbilstošus uzturēšanas darbus – satiksmei bīstamo posmu rievošanu,  kaisīšanu.

  Par slideniem ceļu posmiem vai avārijas bedrēm uz valsts autoceļiem aicinām informēt Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

  Pēc lielā sala pēdējās dienās laiks kļūst arvien siltāks un nedēļas nogalē daļā Latvijas tiek prognozēta metereoloģiskā pavasara iestāšanās. Gaisa temperatūrai arvien biežāk paaugstinoties virs nulles, kā arī saules iedarbībā uz sniegotajiem un sasalušajiem autoceļiem, kuru uzturēšanas klase pieļauj piebraukta sniega kārtu, var veidoties atkala un tie kļūs slideni.

 • 20. martā Ciblā - ātrslidošanas sacensības

  Ciblas novada jauniešu centrs „IMPULSS” un Ciblas vidusskola organizē novada jauniešu ātrslidošanas sacensības. Tās notiks 20. martā plkst. 09.00 Ciblas vidusskolas slidotavā.

  Sacensību dalībnieki tiks dalīti divās grupās: 7. un 9. klases audzēkņi, 10. – 12. kl. audzēkņi (atsevišķi zēniem un meitenēm).

  Plašāka informāciju – Nolikumā.